Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania

Organizacja systemu kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021 Organizacja systemu kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

Organizacja systemu kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

Przedstawiamy najważniejsze zasady prowadzenia zajęć w semestrze zimowym 2020/2021:

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie hybrydowej / mieszanej.

2. Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych dla I roku studiów rozpoczynają się 19 października 2020 roku.

3. Zajęcia dydaktyczne na pozostałych rocznikach studiów rozpoczynają się od dnia 1 października 2020 roku.

4. Zajęcia dydaktyczne (z wyłączeniem zajęć wykładowych) dla I i ostatniego semestru studiów realizowane są w formie stacjonarnej z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Wykłady realizowane są w formie zdalnej.

5. Zajęcia dydaktyczne realizowane na pozostałych rocznikach studiów prowadzone są w formie zdalnej.

6. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w formie zdalnej.

7. Zajęcia dydaktyczne (z wyłączeniem zajęć wykładowych) wymagające bezpośredniego udziału studentów, które nie mogą zostać zrealizowane w części lub w całości zdalnie, mogą być realizowane stacjonarnie za zgodą Rektora.

8. Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie zdalnej odbywają się wyłącznie na platformie Moodle (dostępnej dla osób przeszkolonych oraz uprawnionych) lub z wykorzystaniem MS Teams.

9. W przestrzeniach wspólnych budynków Uczelni (m.in. korytarze, hole, schody, windy, łazienki) studenci zobowiązani są do zakrywania ust oraz nosa (do momentu zajęcia miejsca w sali dydaktycznej) oraz przestrzegania aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Wszytskie regulacje zawarte są w Zarządzeniu nr 85/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa.