Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania

Pilne! Kształcenie zdalne od 17 października Pilne! Kształcenie zdalne od 17 października

Pilne! Kształcenie zdalne od 17 października

W związku z zapowiedzianymi przez Prezesa Rady Ministrów ograniczeniami w działalności
szkół wyższych od 17 października 2020 r., brakiem na chwilę obecną odpowiedniego rozporządzenia w tym względzie, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków wspólnoty uczelni: studentów, doktorantów i pracowników oraz konieczność ustalenia zakresu działania uczelni od soboty 17 października tymczasowo ustala się, co następuje:
- w okresie od 17 października do odwołania lokalizacji Bydgoszczy w obszarze czerwonym w
rozumieniu § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn.zm.):
1. wprowadza się nauczanie w formie zdalnej zgodnej z § 3 Zarządzenia Nr 85/2019/2020 Rektora UKW z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19),
2. wprowadza się dyżury pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych w formie zdalnej. Za harmonogramy dyżurów odpowiadają zastępcy ds. kształcenia jednostki prowadzącej kierunek studiów,
3. spotkania organizacyjne ze studentami nie mogą odbywać się w grupach większych niż liczące 10 studentów.


Odpowiednie zarządzenie Rektora zostanie opublikowane po ogłoszeniu rozporządzenia rządowego w tej materii.

PROSIMY STUDENTÓW I ROKU O PILNE REJESTROWANIE SIĘ W SYSTEMIE USOS. DZIĘKI TEMU UZYSKAJĄ PAŃSTWO AKTUALNE INFORMACJE O REALIZACJI ZAJĘĆ I LINKI NA POSZCZEGÓLNE WYKŁADY, ĆWICZENIA I WARSZTATY.