Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania

Ważne terminy dla studentów i studentek I roku Ważne terminy dla studentów i studentek I roku

Ważne terminy dla studentów i studentek I roku

12.11, 11:00 - spotkanie organizacyjne, uzupełniające, dla osób nieobecnych na spotkaniu w październku, MS Teams, link przesłany mailem

17.11, 10:30 - dodatkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta

19.11, 17:00 - szkolenie BHP, MS Teams, klucz dostępu do zajęć zostanie przesłany przed zajęciami. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy.

Szkolenie biblioteczne - w tym roku odbywać się będzie poprzez aplikację MS Teams. Każdy student otrzyma mailem szczegółowe informacje oraz kod grupy, do której powinien dołączyć.