Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania

Dlaczego warto studiować socjologię na UKW

Socjologia na UKW to nowy, unikalny w skali kraju, profil praktyczny:

 • nastawiony na moduły kształtujące praktyczne umiejętności,
 • projekty realizowane przez studentów,
 • wyjazdy studyjne,
 • stawiamy na badania konsumenckie oraz innowacyjność i kreatywność w życiu społecznym,
 • zajęcia z praktykami prowadzącymi własne firmy badawcze,
 • studia we współpracy z Urzędem Statystycznym – warsztaty, szkolenia i praktyki,
 • program opracowany w partnerstwie z pracowniami badawczymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi,
 • badania naukowe potwierdzają niskie bezrobocie wśród studentów socjologii.

Badania pokazują, że współcześnie wiedza o życiu społecznym jest niezbędna dla przedstawicieli niemal wszystkich zawodów.

Polscy socjologowie są uznawani za jednych z najlepszych na świecie, co pozwala im znaleźć pracę również poza granicami naszego kraju. Studia socjologiczne kształcą umiejętność prowadzenia badań społecznych i kompetencje analityczne.

Socjologia uczy diagnozy problemów społecznych i wyprowadzania zmian społecznych.

Socjologia zapewnia szerokie spojrzenie na otaczający świat.

Socjologów znaleźć można praktycznie w każdym miejscu na rynku pracy, nie ma pod tym względem wielu ograniczeń.

Socjologowie pracują w:

 • ośrodkach badania opinii publicznej,
 • firmach specjalizujących się w przeprowadzaniu badań rynku,
 • działach personalnych firm,
 • działach marketingu, promocji, komunikacji społecznej, Public Relations,
 • urzędach administracji państwowej i instytucjach publicznych (na przykład w urzędzie gminy, powiatu czy województwa, sądzie, zakładach resocjalizacyjnych, penitencjarnych, szkole, ośrodku pomocy społecznej),
 • agencjach reklamowych,.
 • fundacjach i innych organizacjach pozarządowych,
 • Głównym Urzędzie Statystycznym, Urzędach Statystycznych,
 • mediach,
 • partiach politycznych,
 • sztabach wyborczych,
 • korporacjach o zasięgu międzynarodowym,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • jako eksperci od rozwiązywania konfliktów grupowych.