Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania

Koło Naukowe

Koło Naukowe Studentów Socjologii to organizacja studencka działająca na rzecz rozwoju zarówno swojego kierunku studiów, jak i rozwoju naukowego swoich członków. Koło prowadzi intensywną działalność i realizuje szereg projektów o charakterze naukowym, a także integracyjnym.

Zarząd Koła Naukowego Studentów Socjologii UKW:

Prezes
Zastępca Prezesa:
Skarbnik:
Sekretarz:

Opiekun koła: dr Joanna Janiszewska