Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania

Opiekunowie roczników

Rok akademicki 2020/2021

I rok - dr Marta Jaskulska
II rok  - dr Aleksandra Nowakowska-Kutra
III rok  - dr Joanna Janiszewska

Rok akademicki 2019/2020

I rok  - dr Aleksandra Nowakowska-Kutra
II rok  - dr Joanna Janiszewska
III rok  - dr Marta Jaskulska