Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania

Władze Katedry

Kierownik Katedry Socjologii Kultury i Komunikowania
dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. uczelni

Andrzej Tarczyński (ur. 1962) – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii, od 2003 profesor nadzwyczajny uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2016 kierownik Katedry Socjologii UKW. Specjalizuje się w socjologii moralności oraz socjologii historycznej. Interesuje się szczególnie zmiennością form moralności(ocen i norm) w zależności od zmiennych przestrzenno czasowych, jak również zagadnieniami czasu społecznego, w tym problemem doświadczania i rekonstruowania przeszłości jako sposobu budowy tożsamości kulturowej grupy. Wielokrotnie, ze względu na swe zainteresowania badawcze, podróżował do Ameryki Łacińskiej, odwiedzając piętnaście krajów tego regionu.

Wybrane publikacje książkowe:  

Kodeks i pistolet. O niektórych przejawach honoru w międzywojennej Polsce, Wydawnictwo WSP Bydgoszcz 1997.

Wartości i postawy w obliczu zderzenia systemów kulturowych. Hiszpańscy zdobywcy XVI wieku wobec Nowego Świata, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2001.

Ruchliwość społeczna i geograficzna hiszpańskich konkwistadorów XVI wieku, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004.

Cajamarca 1532, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2006.

Tradycja, społeczne doświadczenie przeszłości, Wydawnictwo Mado, Toruń 2008.

Podbój imperiów Inków i Azteków, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2009.

Obcy. Perspektywa doświadczenia grupowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014.

Chacabuco i Maipú 1817-1818, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017.

Prawo, zwyczaj, moralność jako fundamenty porządku społecznego(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018.

kontakt
e-mail: a.tarczy@ukw.edu.pl